Kao komisije za hipertenziju, Kako pobjediti pretilost? Izazov na kojeg EU još uvijek ne uspjeva odgovoriti / paydayloansvmg.com

Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet Sažetak Arterijska hipertenzija i Diabetes mellitus kao komisije za hipertenziju nezavisni i snažni faktori rizika za razvoj bolesti krvnih sudova koronarna, cerebrovaskularna i periferna vaskularna bolest i bolesti bubrega. Udruženost hipertenzije i Diabetes mellitus-a ne predstavlja prost zbir rizika, već ozbiljno stanje eksponencijalno uvećanog rizika.

kao komisije za hipertenziju

HTA hipertenzija je dva puta češća u obolelih od DM Diabetes mellitus -a i tada je najčešće udružena sa dijabetesnom nefropatijom. Uzroci HTA u DM-u su: genetska predispozicija endotelna disfunkcija, insulinska rezistencija i faktori okoline.

Cilj terapije HTA u DM je sprečiti smrtni ishod, specifični morbiditet i invalidnost, a ne pogoršati glikoregulaciju, liporegulaciju i hronične komplikacije perifernu makroangiopatiju, nefropatiju i dr. Terapija HTA u DM podrazumeva primenu nefarmakoloških i farmakoloških mera koje se sprovode po principu "korak po korak" i ona je kompleksna.

kao komisije za hipertenziju

Moraju se uzeti u obzir farmakološke karakteristike antihipertenziva, kao i pridružene bolesti pacijenta. Sugerišu se medikamenti iz prve linije antihipertenziva, kao prvi korak, ACE inhibitori ili kardioselektivni beta adrenergički blokatori, blokeri kalcijumskih kanala, a ako postoji retencija natrijuma i vode, dodaju se diuretici male doze. Nelečena hipertenzija u Diabetes mellitus-u izrazito povećava rizik za nastajanje hroničnih makro i mikroangiopatskih komplikacija.

kao komisije za hipertenziju

Važne informacije