Druga i treća faza hipertenzije

Kardiološka rehabilitacija - korist za bolesnika nakon koronarnog incidenta Lipanj 21, Igor Klarić dr. U te bolesti spadaju koronarna bolest srca uključujući infarkt miokardamoždani udar i periferna arterijska bolest U te bolesti spadaju koronarna bolest srca uključujući infarkt miokardamoždani udar i periferna arterijska bolest.

druga i treća faza hipertenzije

Budući da te bolesti zahvaćaju organske sustave koji su bitni za normalno funkcioniranje cjelokupnog druga i treća faza hipertenzije od iznimnog je značaja da se smanji štetan učinak nakon incidenta na ciljani organ, te da se čim prije započne sa oporavkom tog organa u svrhu očuvanja njegove funkcije. Budući da će ovdje biti riječi o kardiološkoj rehabilitaciji, naša pozornost će biti usmjerena na druga i treća faza hipertenzije srčane funkcije nakon koronarnog incidenta ili jednog od postupaka revaskularizacije.

Možemo reći da je kardiološka rehabilitacija organizirani skup postupaka koji je usmjeren prema dijagnosticiranju, optimizaciji liječenja i pripremi bolesnika  prema sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti, što znači, u svrhu sprječavanja ponovne pojave stanja koje dovodi do bolesti kardiovaskularnog incidenta.

Što je gestoza?

Ona uključuje integrirani pristup preventivnih, dijagnostičkih, terapeutskih i rehabilitacijskih mjera čija je svrha postizanje maksimalnog  zdravlja, uključujući i osobnu, obiteljsku i socijalnu sredinu. Stoga možemo reći da su ciljevi kardiološke rehabilitacije poboljšavanje srčane funkcije i općeg zdravlja bolesnika, potpora implementaciji dugoročnih druga i treća faza hipertenzije u načinu života reduciranje čimbenika rizikapovećanje samopouzdanja, smanjenje rizika od koronarnog događaja u budućnosti, te u konačnici poboljšanje kvalitete života bolesnika.

Program kardiološke rehabilitacije sastoji se od početne procijene bolesnika, fizički treninga, te edukaciju o kardiovaskularnim čimbenicima rizika u svrhu sekundarne prevencije, uključujući nutricionističko savjetovanje i kontrolu tjelesne mase.

Tim za kardiološku rehabilitaciju se sastoji od liječnika koji su zaduženi za praćenje procesa kardiološke rehabilitacije, medicinskih sestara koje su u direktnom kontaktu sa bolesnikom, psihologa, nutricionista, te fizioterapeuta koji su najvažnija karika budući da su direktno uključeni u provedbu fizičkog treninga.

druga i treća faza hipertenzije

Brojna su istraživanja dokazala kako vježbanje ima Antiaterogeni učinak smanjenje tjelesne mase, smanjenje povišenog krvnog tlaka, smanjenje serumskih triglicerida, poboljšanje na osjetljivost inzulina, korištenje glukoze i smanjenje rizika od šećerne bolesti tipa 2, te antiagregacijski učinakpoboljšanje endotelne disfunkcije, mijenjanje  djelovanja autonomnog živčanog sustava, antiishemijski učinak i antiaritmijski učinak.

Sa velikom sigurnošću možemo reći da vježbanje djeluje sinergijski sa standardnom terapijom kojom se danas služimo u primarnoj i sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti beta-blokatori, ACE-inhibitrori, statini, acetil-salicilna kiselina.

Program kardiološke rehabilitacije sastoji se od početne procijene bolesnika, fizičkog treninga, te edukaciju o kardiovaskularnim čimbenicima rizika u svrhu sekundarne prevencije, uključujući nutricionističko savjetovanje i kontrolu tjelesne mase.

U svrhu uključivanja bolesnika u odrđenu vrstu fizičkog treninga potrebno je odrediti da li postoji određeni kardiovaskularni rizik za takvog bolesnika ili ne obzirom na njegovo zdravstveno stanje.

  1. Literatura Uvod Bolesniku sa šećernom bolešću kod svakog pregleda treba izmjeriti krvni tlak, a onima s prvi put povišenim tlakom potvrditi nalaz drugi dan.
  2. Lijek za hipertenziju vijesti
  3. Сначала шел широкий пояс луга, затем -- низкорослые деревья, заросли которых становились все гуще и гуще по мере того, как гуляющий углублялся под их кроны.
  4. Трудно было представить, что это - здания, ибо пути внутрь или наружу, казалось, отсутствовали.
  5. Ему было страшно интересно узнать, что думает эта машина о тех приключениях и сложностях, в которые он ее вовлек, и в тысячный раз пожалел, что от него скрыто все, что происходит внутри этого на крепкие замки запертого разума.
  6. Enalapril doza u hipertenzije

U prvu skupinu spadaju zdravi pojedinci koji nemaju nikakvih povećanih kliničkih dokaza o postojećim kardiovaskularnim rizicima za vježbanjem, dakle takvi bolesnici mogu slobodno započeti sa treningom bez ograničenja.

U drugu skupinu spadaju bolesnici sa stabilnom koronarnom bolešću koji imaju nizak rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti. U četvrtu skupinu spadaju bolesnici kod kojih je apsolutno zabranjeno provođenje ikakvog treninga budući da se tu rani o bolesnicima sa nestabilnom koronarnom bolešću kod kojih se zahtijeva dodatna intervencija u smislu revaskularizacije srca putem stenta ili srčane premosnice.

Dakle, fizički trening za vrijeme kardiološke rehabilitacije je individualan i procjenjuje se za svakog bolesnika pojedinačno.

Izvođenjem određenih pretraga u svrhu procjene stanja moguće je bolesnika prebacivati iz jedne skupine u drugu i na taj način smanjivati njegov rizik od kardiovaskularnog incidenta tijekom vježbanja. Sam se fizički trening sastoji od početna procjena bolesnikove fizičke spremnosti kojom se utvrđuje njegova ukupna snaga i izdržljivost potrebna za izvođenje vježbi.

Zatim se određuje vrsta treninga koji je u početku kratkotrajan i druga i treća faza hipertenzije kardio-vaskularni bolest i hipertenziju poput hodanja, plivanja, vožnje bicikle i sl.

Za vijeme provođenja treninga prati se odgovor bolesnika za fizičko opterećenje do granice umorate ga se potiče na daljnje dugotrajno vršenje fizičke aktivnosti u svrhu poboljšanja  druga i treća faza hipertenzije spremnosti. Sama se kardiološka rehabilitacija sastoji od tri faze. Prva faza je akutna ili postakutna bolnička faza koja predstavlja započinjanje fizičkog treninga u bolesničkom krevetu neposredno nakon koronarnog incidenta druga i treća faza hipertenzije kardiovaskularne operacije.

Kardiološka rehabilitacija - korist za bolesnika nakon koronarnog incidenta

Uključuje vježbe disanja i istezanja u krevetu, ustajanje i hodanje po hodniku, započinje edukacija bolesnika i njegove obitelji o bolesti i kardiovaskularnim rizičnim čimbenicima. Pušenje je zabranjeno i uvode se mjere sekundarne prevencije.

Na kraju te faze se pokušava učiniti procjena stanja kod otpusta testom opterećenja sa opterećenjem W tijekom 5 min. Rehabilitacija se nastavlja u drugoj fazi i nastupa odmah ili nekoliko tjedana nakon prve faze. U toj fazi bolesnik se upućuje u Ustanovu za stacionarnu ili ambulantnu rehabilitaciju.

Danas se preporuča da stacionarna kardiološka rehabilitacija traje od tjedana, dok se za ambulantnu preporuča trajanje od tjedana. Stoga ga je potrebno pažljivo proračunatim vježbama istrenirati i vratiti mu snagu.

Što je gestoza? Objavljeno

Takav trening obuhvaća korištenje skupina velikih mišića aerobnim vježbama poput hodanja, trčanja, plivanja, vožnja bicikle, veslanje i sl. Vježbe bi trebale biti manjeg intenziteta čime se smanjuje mogućnost ozljede i trebaju biti jednostavne i pružati osjećaj zadovoljstva kako bi bolesnik čim duže nastavio sa vježbanjem.

Preferira se dugotrajnost izvođenja vježbi u odnosu na težinu kako ne bi došlo do ranog iscrpljivanja bolesnika i preopterećenja za srce! Preporuča se provođenje treninga barem tri puta tjedno, a po mogućnosti svakodnevno tijekom rehabilitacije. Bolesnici sa povećanim rizikom od nastanka kardiovaskularnih bolesti zahtijevaju povećano praćenje za vrijeme treninga putem EKG monitoringa.

Bitno je učiniti procjenu napretka bolesnika na početku i na kraju programa rehabilitacije objektivnim kliničkim mjerenjima tijekom  izvođenja vježbi, kao i reakciju bolesnika na fizički napor i njegovo ponašanje.

To je moguće najlaše postići testom opterećenja ili joj jednostavnije, repa tretira hipertenzije testom hodanja.

Njime se prati tlak i puls bolesnika, prijeđeni put za vrijeme trajanja testa, EKG zapis, te bolesnikova procjena opterećenja prema Borgovoj skali.

Jedna od bitnijih komponenti kardiološke rehabilitacije je psihološka potpora. Bolesnici identificiraju i uče se nositi sa širokim spektrom psihosocijalnih tegoba koje se javljaju nakon kardiološkog incidenta depresija, tjeskoba, negiranje Osjećaj manjka fizičke energije dodatno ih sputava i obeshrabruje u daljnjim treninzima i na taj način koče njegov oporavak.

Ti se problemi kasnije mogu preslikavati na odnose u obitelji, braku i na radnom mjestu.

druga i treća faza hipertenzije

Stoga se u takvih bolesnika vrši grupna i pojedinačna potpora kojom se pokušava prevladavati takve smetnje. U sklopu sekundarne prevencije vrši se edukacija bolesnika o potrebnoj daljnjoj fizičkoj aktivnosti, važnost pravilne prehrane, nutricionističko savjetovanje i važnost kontrole tjelesne mase, te naglažavanje goleme koristi od prestanka pušenja.

Sve je uobličeno u predavanja koje razumljivim jezikom bolesniku objašnjavaja kako izbjeći daljnje posljedice koje se mogu javiti ukoliko ne dođe do promjene načina života.

Treća faza kardiološke rehabilitacije se nastavlja na drugu fazu i traje doživotno. Cilj je da Bolesnici primjenjuju naučeno kod kuće ili u klubovima, udrugama.

U daljnjem praćenju bolesnika nadzire obiteljski liječnik ili kardiolog čiji je zadatak na vrijeme bolesnikovo rizično ponašanje i upozoriti ga na to kako se smanjio rizik od ponovnog koronarnog incidenta. Ocjena 0.

Život i zdravlje 2.6.2018. - Povišeni krvni tlak

Važne informacije