Hipertenzije tijekom poroda

Hipertenzija u trudnoći

Povišeni krvni tlak koji se razvija u trudnoći može biti prisutan i nakon poroda Povišeni krvni tlak koji se razvija u trudnoći može biti prisutan hipertenzije tijekom poroda nakon poroda U velikog broja žena ponovna pojava povišenog krvnog tlaka ostaje nedijagnosticirana obzirom da do povišenja krvnog tlaka obično dolazi samo tijekom noći.

hipertenzije tijekom poroda

U istraživanju koje je provedeno na žena koje su imale teži oblik preeklampsije, pokazalo se da je čak 42 posto njih imalo povišeni krvni tlak godinu dana nakon poroda. No, nažalost, u samo 24 posto njih je povišeni krvni tlak dijagnosticiran u liječničkoj ordinaciji.

hipertenzije tijekom poroda

Ovi rezultati ukazuju da žene s preeklampsijom još dugo nakon poroda trebaju kontrolirati svoj krvni tlak. Jednako tako, smatra se da bi žene s prethodno ozbiljnom preeklampsijom trebale imati satni nadzor krvnog tlaka godinu dana nakon trudnoće, kako bi dijagnosticirala bilo koja vrsta hipertenzije, koja se inače ne može dijagnosticirati samo s jednim mjerenjem krvnog tlaka u liječničkoj ordinaciji.

hipertenzije tijekom poroda

Većina žena koje su sudjelovale u istraživanju bile hipertenzije tijekom poroda prosječne starosti od 32 godine i većinom su bile prvorotkinje.

Važne informacije