Kako dobiti nesposobnost za hipertenziju

Prihvaćam činjenicu da davanje krivog ili neistinitog podatka vezano za ovaj zahtjev ili uskrata prateće medicinske dokumentacije, može rezultirati ne izdavanjem svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti ili suspendiranje već izdane svjedodžbe, te sam svjestan svih zakonskih posljedica. Dobiveni podaci ostaju u posjedu Agencije za civilno zrakoplovstvo uz mogućnost dostupa meni ili mom izabranom liječniku, pod uvjetima zakona. Liječnička profesionalna tajna bit će poštovana cijelo vrijeme. Declaration: I hereby declare that I have carrefully considered the statements made above and to the best of my belief they are complete and correct and that I have not withheld any relevant information or made any misleading statements.

Na temelju članka Ovim Pravilnikom određuju se rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti u daljnjem tekstu: bolovanje osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u daljnjem tekstu: Zavod koje utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi koji ima ugovor sa Zavodom.

Članak 2.

Damir Prlić ,  dr.

Rokovi do kojih najdulje može trajati bolovanje osiguranika Zavoda iz članka 1. Članak 3.

Ovo su 32 sporna leka za hipertenziju

Nakon proteka roka najduljeg trajanja bolovanja za određenu bolest kako dobiti nesposobnost za hipertenziju članka 2. Članak 4.

  • Hipertenzija rizik od 4

Izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite obvezan je prekinuti bolovanje osiguranika i prije isteka roka iz članka 2. Članak 5.

kako dobiti nesposobnost za hipertenziju

Ako je prema ocjeni izabranog doktora, a nakon provedenog liječenja i medicinske rehabilitacije zdravstveno stanje osiguranika takvo da se daljnjim liječenjem ne može poboljšati te je kod osiguranika nastupila trajna nesposobnost za rad, kao i u slučaju kada bolovanje traje neprekidno 6 mjeseci izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite obvezan je uputiti osiguranika nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja koje donosi ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1.

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

Članak 6. Nadzor nad korištenjem bolovanja sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i ovoga Pravilnika obavlja Zavod putem tijela ovlaštenog za kontrolu bolovanja sukladno općem aktu Zavoda, te putem ovlaštenog doktora iz članka 3.

kako dobiti nesposobnost za hipertenziju

Poslodavac osiguranika može zahtijevati od Zavoda kontrolu opravdanosti bolovanja za sve vrijeme trajanja bolovanja osiguranika. Članak 8.

Članak

Ovaj Pravilnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Prilog 1.

kako dobiti nesposobnost za hipertenziju

Važne informacije