Novi načini obrade hipertenzije

novi načini obrade hipertenzije

novi načini obrade hipertenzije

Zbog toga što su sekundarni oblici hipertenzije rijetki a pretrage dugotrajne i skupe, samo bolesnici sa kliničkom sumnjom trebaju biti podvrgnuti probiru. U posljednjih nekoliko godina neki novi aspekti dobili su na važnosti u vezi ovog probira.

To se posebno odnosi na satno ambulatno mjerenje krvnog tlaka ABPM za koje postoji sve više dokaza da igra središnju ulogu u dijelu obrade bolesnika sa sumnjom na sekundarnu hipertenziju. Štoviše, opstruktivna apneja vitamin s hipertenzijom spavanju OSA je prepoznata kao jedan od najčešćih uzroka ove bolesti.

novi načini obrade hipertenzije

Konačno, uvođenje postupka renalne denervacije pomoću katetera za liječenje bolesnika sa rezistentnom hipertenzijom RH dramatično je povećao interes i broj bolesnika kod kojih se vrši procjena stenoze bubrežnih arterija RAS.

Predstavljeni su klinički znakovi bolesnika s najčešćim uzrocima sekundarne hipertenzije. Navedene su specifične preporuke za procjenu i liječenje različitih oblika sekundarne hipertenzije.

novi načini obrade hipertenzije

Unatoč primjeni odgovarajuće terapije ili čak uklanjanju sekundarnih uzroka ustanovljeno je da se u dugotrajnom praćenju krvni tlak rijetko vraća na normalne vrijednosti. Takva rezidualna hipertenzija novi načini obrade hipertenzije da neki bolesnici sa sekundarnom hipertenzijom istodobno imaju esencijalnu hipertenziju EH ili da je ireverzibilno remodeliranje vaskulature preuzelo mjesto.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Because secondary forms are rare and work up is time-consuming and expensive, only patients with clinical suspicion should be screened. In recent years, some new aspects gained importance regarding this screening.

novi načini obrade hipertenzije

In particular, increasing evidence suggests that 24 h ambulatory blood pressure monitoring ABPM plays a central role in the work up of patients with suspected secondary hypertension. Moreover, obstructive sleep apnoea OSA has been identified as one of the most frequent causes.

Finally, the introduction of catheter-based renal denervation for the treatment of patients with resistant hypertension RH has dramatically increased the interest and the number of patients evaluated for renal artery stenosis RAS.

There are presented clinical clues of the most common causes of secondary hypertension.

Specific recommendations are given as to evaluation and treatment of various forms of secondary hypertension. Despite appropriate therapy or even novi načini obrade hipertenzije of the secondary cause, BP rarely ever returns to normal with long-term follow-up.

Ingrid Prkačin, prim. Patofiziologija RH povezana je s povišenom razinom aldosterona zbog čega važnu ulogu u terapiji imaju antagonisti mineralokortikoidnih receptora MRA.

Such residue hypertension indicates either that some patients with secondary hypertension also have concomitant essential hypertension EH or that irreversible vascular remodelling has taken place.

Ključne riječi.

novi načini obrade hipertenzije

Važne informacije