Miastenija gravis i hipertenzije liječenje. Miastenija hipertenzija

Miastenija gravis: Što je, koji su simptomi i kako se liječi?

miastenija gravis i hipertenzije liječenje

VATS timektomija u liječenju miastenije gravis - miastenija gravis i hipertenzije liječenje bolesnice Miastenija gravis MG kronična je autoimunosna bolest karakterizirana slabošću skeletnih mišića, osobito bulbomotornih. Povezanost između timusa i MG-a još nije potpuno jasna.

miastenija gravis i hipertenzije liječenje

Prikaz bolesnice objavljen je u Liječničkom vjesniku. Timektomija se preporučuje u osoba s timomom, a treba ju uzeti u obzir kod bolesnika s generaliziranim MG-om mlađih od 60 godina kod kojih nije dokazan timom.

miastenija gravis i hipertenzije liječenje

U radu smo prikazali slučaj godišnje žene oboljele od okularnog tipa MG-a s radiološki potvrđenom tvorbom prednjeg medijastinuma koju smo podvrgli zahvatu torakoskopske timektomije. Zahvat smo izveli pristupom kroz desno prsište uz uporabu triju troakara. Prostor za rad osigurali smo primjenom dvolumenskog tubusa i insuflacijom CO2.

Za disekciju i ligaciju rabili smo ultrazvučni rezač. Postoperacijski oporavak protekao je bez komplikacija te je bolesnica otpuštena treći poslijeoperacijski dan.

miastenija gravis i hipertenzije liječenje

Prikazali smo ovu bolesnicu kako bismo upozorili na brži oporavak i bolji kozmetički efekt kod primjene VATS-a u odnosu prema sternotomijskim postupcima.

Važne informacije