Pokrenuta hipertenzija. PROBLEMI POČINJU »NA TANJURU« Povišeni krvni tlak »ne boli«

Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije

Saznajte koliki je Vaš krvni tlak Objavljeno: Obilježavanje Pokrenuta hipertenzija dana hipertenzije pokrenula je Svjetska liga za borbu protiv hipertenzije Tema obilježavanja Svjetskog dana hipertenzije za razdoblje od Povišeni krvni tlak ili hipertenzija je tiha podmukla bolest, koja pokrenuta hipertenzija ne mora pokazivati nikakve simptome, sve dok se ne razviju oštećenja ciljnih organa.

pokrenuta hipertenzija

Hipertenzija je globalna epidemija  i vodeći čimbenik rizika smrtnosti i onesposobljenosti na globalnoj razini. Četiri od deset odraslih osoba u svijetu starijih od 25 godina ima povišeni krvni tlak.

pokrenuta hipertenzija

Jedan od razloga tako lošoj kontroli hipertenzije je činjenica da ljudi pokrenuta hipertenzija svjesni da imaju povišeni tlak. Naime, mjerenje tlaka je osnova kako u postavljanju dijagnoze tako i u praćenju učinka terapije.

Premda je danas vrlo jednostavno mjeriti krvni tlak, bilo kod liječnika bilo kod kuće, uređajima za samomjerenje tlaka, treba podići razinu svijesti opće populacije pjevanje i hipertenzija važnosti mjerenja i kontrole krvnog tlaka.

pokrenuta hipertenzija

Preporuka je Svjetske lige za hipertenziju da svatko provjeri svoj krvni tlak barem jednom godišnje, a osobe koje boluju od hipertenzije prema preporuci liječnika. U Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrtnosti.

pokrenuta hipertenzija

U Iako je hipertenzija povezana s rizičnim čimbenicima koji se mogu izbjeći i postoje pokrenuta hipertenzija lijekovi za njezino liječenje, istraživanja pokazuju da je loše kontrolirana u stanovništvu. Stoga je važno jačanje svijesti stanovništva o problemu i posljedicama hipertenzije, mogućnostima prevencije, kontrole i liječenja, a kroz cijeli mjesec svibanj preporučuje se organiziranje edukativnih javnozdravstvenih aktivnosti.

Bitno je naglasiti da se na rizike za razvoj visokog krvnog tlaka može utjecati promjenom štetnih životnih navika: smanjenjem unosa soli.

pokrenuta hipertenzija

Važne informacije