Maligna hipertenzija. Dijastolički tlak iznad 100 mmHg – mjerenje, simptomi i kako sniziti tlak?

maligna hipertenzija

Brzom i agresivnom terapijom moguće je spasiti ili barem do određenog stupnja ograničiti dalje oštećenje ciljnih organa.

maligna hipertenzija

Do sada nije liječena, krvni tlak nije kontrolirala. Maligna hipertenzija kliničkom statusu: blijeda, BMI 22, naglašenih srčanih tonova, kardijalno kompenzirana.

maligna hipertenzija

Ultrazvuk srca: izrazitu hipertrofiju lijeve klijetke. Zbog sumnje na moguću sekundarnu, renoparenhimsku arterijsku hipertenziju, upućena je na Kliniku Zavod za nefrologiju i dijalizu Maligna hipertenzija Dubrava gdje dodatnom obradom nije dokazano sekundarno porijeklo arterijske hipertenzije, a biopsijom bubrega nađena je teška nefroangioskleroza sa superponiranom trombotskom mikroangiopatijom.

maligna hipertenzija

Još u inicijalnoj fazi liječenja došlo je do oporavka vida, promjena na očnoj pozadini, neuroloških funkcija, a u kasnijem periodu praćenja do dobrog iako nepotpunog oporavka ekskrecijske funkcije bubrega i anemije. Maligna hipertenzija Promptna dijagnoza i što ranije provedeno agresivno liječenje maligne hipertenzije od vitalne je važnosti za bolesnika jer može ograničiti dalje ireverzibilno oštećenje ciljnih organa.

maligna hipertenzija

Treba istaknuti potrebu širenja probirnih pregleda na veći dio stanovništva kako bi se hipertenzija otkrila, provelo učinkovito liječenje i izbjeglo nastajanje po život opasnog stanja hipertenzivne emergencije.

Također je nužno provesti edukaciju bolesnika i ukazati na potrebu samokontrole krvnog tlaka. English UK.

maligna hipertenzija

Važne informacije