Hipertenzija i tajland

hipertenzija i tajland

Tajland: Umro Pornchai Saosri, najviši čovjek na svijetu

Atenolol Associated With Oral Cancer? Opisano je da antihipertenzivni lijekovi mogu uzrokovati neželjene rekacije na oral- Prihvaćen: Istaknute su aftozne ulceracije, kserostomija, lihenoidna reakcija, ve- zikuloerozivne lezije, pemfigoidne lezije, crn dlakav jezik, poremećaj okusa, lezije Adresa za dopisivanje slične lupusu, gingivalna hiperplazija te ostalo. Pedesetjednogodišnjem Tajlanđa- Prof.

Kobkan Thongprasom ninu godine Godine Zavod za oralnu medicinu U ovom je pismu prikazana klinička slika pacijenta, tijek liječenja te moguća pove- BangkokTajland zanost antihipertenziva s oralnim karcinomom. T chula.

It was developed from Propanolol in and ciran u skupinu beta-blokatora. Kemijska struktu- was classified as beta blockers group. Ateno- such as depression and nightmares, Atenolol does lol ima niz drugih prolaznih popratnih pojava, kao not pass through the blood-brain barrier and hence što su abdominalni grčevi, proljev, krvna diskrazija, those side effects are not encountered.

hipertenzija jesti i piti korisni hipertenzija lecenje

Atenolol has crvenilo kože, konstipacija, umor, nesanica, mučni- a range of transient side effects including abdomi- na, depresija, gubitak pamćenja, vrućica, impoten- nal cramps, diarrhea, blood dyscrasia, skin rashes, cija, niska frekvencija srca, nizak tlak, obamrlost, constipation, fatigue, insomnia, nausea, depression, Tangjarturonrasme et al.

Oral Carcinoma 75 peckanje, hladni ekstremiteti, grlobolja, gubitak da- memory loss, fever, impotence, slow heart rate, low ha ili produljeni ekspirij. Nadalje, atenolol može us- blood pressure, numbness, tingling, cold extremi- poriti rast fetusa uzima li ga majka tijekom trudno- ties, sore throat, and shortness of breath or wheez- će.

Melatonin može sniziti hipertenziju

Nedavno su opisane nove popratne pojave kod ing. Furthermore, Atenolol may cause growth retar- žena — to su bolovi u prsima, natečenost i osjetlji- dation in fetus when given to women in pregnancy. Recently, it has been reported to cause hipertenzija i tajland new ad- No, opisane pojave su minimalne, a oralni skva- verse reaction in women of breast pain, swelling, mozni karcinom nikada nije opisan kao jedna od and sensitiveness 1. Svrha ovoga kratkog pisma jest upozoriti na Atenolol has been reported to result in minimal mogućnost da taj antihipertenzivni lijek može biti adverse reactions.

Oral squamous cell carcinoma has povezan s karcinomom oralnih skvamoznih stanica, never been documented as one of its adverse reactions.

Tlak: Svaki peti Hrvat riskira infarkt ili moždani udar

The purpose of this communication is to raise aware- ness that the antihypertensive drug- Atenolol may be related to oral squamous cell carcinoma in patients re- ceiving this medication as long term treatment. Prikaz slučaja Case report Pedesetjednogodišnjem Tajlanđaninu godine A Thai year-old male patient was diagnosed Intwo years after ad- se počeo liječiti atenololom, dobio je ulceraciju u ministration with Atenolol, the patient developed oral desnom retromolarnom području distalno od zuba ulceration on the right retromolar of area He had Područje hipertenzija i tajland bilo blago bolno dva tjedna tijekom slight pain in this region when eating for 2 weeks and uzimanja hrane, ulkus nije cijelio te je potražio po- the ulcer did not heal.

  1. Melatonin može sniziti hipertenziju — Coolinarika
  2. Prljavštinu i hipertenzija

Because of persisted ulceration, moć stomatologa. Njegov stomatolog liječio ga je he sought dental advice. Nakon dvotjedne terapije and an antibiotic. After taking treatment for 2 weeks, nije bilo poboljšanja. Zbog ozbiljnosti ulceracije, the lesion did not show any improvement. Due to the došao je na Kliniku za oralnu medicinu Stomatološ- serious nature of his oral ulceration, he presented at kog fakulteta Sveučilišta Chulalongkorna u prosin- the Oral Medicine Clinic, Faculty of Dentistry, Chul- cu Anamnezom je utvrđeno da nije uživao ni duhan Social history suggested he was not tobacco ni alkohol, da je imao dobru oralnu higijenu te da and alcohol user and had a good oral hygiene, and je zaposlen kao bankovni činovnik.

Pregledom ni- was employed as a bank officer. Family history of je ustanovljena limfoadenopatija, a pregledom usne oral cancer was unknown. Physical examination re- šupljine utvrđene su keratotične bijele strije s ne- vealed no lymphadenopathy.

Oral presentation re- koliko keratotičnih plakova veličine 3x4 mm2 s hi- vealed keratototic white striae and several white perpigmentacijom na sluznici desnog obraza. Bijeli keratotic plaques size 3x4 hipertenzija i tajland with hyperpigmen- hiperpigmentirani plakovi širili su se do ulceracije tation on the right buccal mucosa. White plaques desno retromolarno od 47 s induriranim rubom, ve- with hyperpigmentation extended to the area of ul- ličine 2x1,5 cm2 Slike 1. Na sluznici desnog ceration of the right retromolar area of 47 with indu- obraza bilo je i bijelih plakova i eritematoznih po- rated hipertenzija i tajland, size 2x1.

On the dručja. Pigmented and plaque pecifična ulceracija desno retromolarno. An incision bi- Histopatološki su ustanovljene invazivne tumo- opsy was performed on the right retromolar area of rozne stanice poredane u slojeve i mreže.

Autor Tanja Božić Hipertenzija i tajland članak Svaki peti stanovnik Hrvatske ima povišen krvni tlak, a samim time i tri puta veći rizik od srčanog udara, pet puta veći rizik od zatajenja srca i osam puta veći rizik od moždanog udara. Ove zabrinjavajuće brojke govore ne samo o organskim uzrocima visokog tlaka nego i o načinu života i prehrane koji su među ključnim čimbenicima pojavnosti visokog tlaka u svim dobnim skupinama. Sol — kobna za tlak Visok krvni tlak ili hipertenzija zapravo je napetost u arterijama, krvnim žilama koje odvode krv iz srca u ostale organe. Jedan od glavnih uzroka povišenog tlaka jest konzumacija velikih količina soli.

Te maligne the ulcer that extended to the buccal mucosa. Jezgre su bile blago do umjereno pleomorfne ranged in sheets and nests.

stupanj 3 kapi hipertenzije 2 nego za liječenje hipertenzije art

These malignant cells 76 Tangjarturonrasme i sur. Oralni karcinom Slika 1. Bijeli plakovi s hiperpigmentacijom na sluznici Slika 2. Ulceracija desno retromolarno od zuba 47 s desnog obraza - dosižu ulceraciju u području zuba induriranim rubom.

Figure 2 Ulceration on the right retromolar area of 47 with Figure 1 White plaques with hyperpigmentation on the indurated margin right buccal mucosa extended to the ulceration of area 47 te je postavljena dijagnoza dobro do umjereno di- tablete za hipertenziju kupnju polygonal shaped features with focal ke- ferenciranog karcinoma skvamoznih stanica.

Tumor ratinization. The nuclei were mild to moderately je graduiran kao T2NoMX.

Tajland: Umro najviši čovjek na svijetu

The pathology diagnosis was well to Nakon operacije uklonjeno je 11 hipertenzija i tajland uzora- moderately differentiated squamous cell carcinoma. Mikroskopski pregled primarne cia of temporalis, posterior oral mucosa, posterior lezije na bukalnoj mukozi otkrio je maligne stani- of primary lesion and the paroksizmalna hipertenzija submandibular gland ce iz površinskog epitela s umjereno pleomorfnim and primary lesion respectively.

The microscopic ex- jezgrama.

visoki tlak i ljuta hrana učinak hipertenzije na rođenju

Stanice tumora bile su u slojevima i ja- amination of the primary lesion at the buccal muco- sno razgraničene. Neoplazma je dosezala gotovo do sa revealed malignant cells arising from the surface posteriornih rubova.

Mala jezgra tumorskih stani- epithelium which possess moderately pleomorphic ca opažena je na anteriornom dijelu dvaju limfnih nuclei.

The tumor cells were arranged in sheets and čvorova. Svi ostali resecirani limfni čvorovi bili su they showed distinct cells borders.

hipertenzija u menopauzi shema lijekovi za liječenje hipertenzije

The neoplasm ex- negativni. Uzorkovanje mišićnog, periostalnog, fas- tended close hipertenzija i tajland the posterior margins. A small focus cijalnog, mukoznog te tkiva submandibularne žli- of tumor cells was seen in the shave margin at ante- jezde, bilo je negativno na maligne stanice. Other resected lymph nodes Tri tjedna nakon operacije širokom ekscizijom were all negative.

Cijeljenje je bilo normalno, bez infekci- lar gland were negative for malignant cells. Provedeno je i poslijeoperativno zračenje. Three weeks after surgery by wide excision, Pacijen je praćen 1, 2, 3 i 5 mjeseci nakon ope- SOHND supraomohyoid neck dissection recon- racije i zračenja, a žalio se na suha usta.

Oral- struction with radial forearm myocutaneous free nim pregledom ustanovljena je kserostomija i ge- flap showed normal wound healing, and no signs of neralizirani mukozitis zbog zračenja te je liječen infection. Post-operative radiation was arranged. He complained of Tangjarturonrasme et al. Oral Carcinoma 77 coseryl® te glicerin-boratom za smanjenje simp- dry mouth. Oral examination revealed xerostomia toma. SCC je pokazao ponov- treated with Benzydamine hydrochloride Difflam® nu ulceraciju na spoju tvrdog i mekog nepca preko mouthwash, Solcoseryl® Dental adhesive paste and središnje linije, dimenzija 3x3 cm2 i egzofitičnom Glycerine borax for relief hipertenzija i tajland symptoms.

Pacijent je Unfortunately in JuneSCC showed recur- umro ubrzo nakon što je došao sa sekundarnim le- rence of ulceration at the junction of hard and soft pal- zijama.

Nedostatan unos joda rizičan po zdravlje, a čak 70 posto korisnika nejodiranih vrsta hipertenzija i tajland su žene Samo grama kruha sadrži oko 2 grama soli, a u pojedinim pecivima ta je količina i dvostruko veća. Dnevni unos soli ne bi smio prelaziti 5 grama kod odraslih osoba Naša su djeca u skrivenoj, ali velikoj opasnosti, ističu stručnjaci Kineziološkog fakulteta iz Zagreba. Ubrzani rast broja pekarnica i objekata brze hrane postao je prijetnja zdravlju djece i adolescenata. U neposrednoj blizini škola, signal za veliki odmor znak je za odlazak po hranu punu soli koja je u potpunosti zamijenila nekadašnje puno zdravije odabire. Od najvećih opasnosti svakodnevne konzumacije pekarskih proizvoda prvenstveno je velika količina soli koju sadrže kruh i razna peciva.

The patient died soon after presenting with secondary lesions. Rasprava Discussion Opisano je da antihipertenzivni lijekovi mogu Antihypertensive drugs have been reported to uzrokovati neželjene rekacije na oralnoj mukozi. Beta Beta-blokatori induciraju kserostomiju vjero- blockers have been reported to induce xerostomia jatno aktivacijom CNS-a i salivarnih alfa-2 adrener- possibly by the activation of CNS and salivary gland gičnih hipertenzija i tajland.

Također su opisane aftozne ul- alpha 2-adrenergic receptors 8. Aphthous-like ul- ceracije uzrokovane labetalolom 9. Prenolol® ili atenolol jedan je od beta-adrener- Prenolol® or Atenolol is one of beta-adrenergic gičnih blokatorskih lijekova koji imaju opisane eg- blocking drugs which has been reported with exan- zantematozne, ekcematozne, psorijaziformne osipe, thematous, hipertenzija hipertenzija i tajland tajland, psoriasiform rashes, exfo- eksfolijativni dermatitis, oklulo-mukokutane reak- liative dermatitis, oculo-muco-cutaneous reactions, cije, fibrozirajući poliseritis te lezije slične sistem- fibrosing polyseritis and systemic lupus erythema- skom eritematoznom lupusu Zanimljivo je da tosus like lesions Interestingly, lichenoid drug je dokumentirana i lihenoidna reakcija na lijek u eruption on the mucocutaneous area of penis sec- mukokutanom području penisa nakon primjene pro- ondary to propranolol therapy has been documented pranolola Iako je patogeneza odgovorna za te Although the pathogenesis responsible for this reakcije još nejasna, promjena bi mogla biti prou- adverse reaction is still unclear, this change might zročena više blokadom beta-receptora epidermalnih be caused by blockade of the epidermal cells and T- stanica i T-limfocita, nego izravnim imunološkim, lymphocytes beta-receptors more than by direct im- alergijskim ili toksičkim mehanizmima Novija istraživanja pokazala su da je oralna lihe- Recent studies have shown that the oral lichen- noidna reakcija povezana s malignom transforma- oid lesion IS associated with malignant transforma- cijom Potencijalno maligne lezije su one tion Potentially malignant lesions are those koje se pojavljuju u morfološki promijenjenim tki- occurring in morphologically altered tissues.

Thus vima pa, ako je lihenoidna displazija i otkrivena, when lichenoid dysplasia was detected, it may be ona već u tom trenutku može prolaziti kroz inicijal- already undergoing this initial phase of carcinogen- nu fazu karcinogeneze Oralni karcinom šesti je najčešći oblik ljudskog Oral cancer is hipertenzija i tajland 6th most common type of hu- karcinoma, a skvamozni je najčešći oralni karci- man cancer in the world.

Among them, oral squa- nom. Prije mnogih oralnih karcinoma, ponajpri- mous cell carcinoma occurs at highest frequency.

hipertenzija lijekova za liječenje noliprel namirnice za smanjenje tlaka

U nedostatku potvrđenih mole- lesions, which may appear as white or red patch- kularnih markera, histološko stupnjevanje epitel- es on the oral mucosa. In the absence of validat- nih displazija preostaje kao jedini temeljni znak ed molecular markers, the histological grading of za određivanje potencijalnih malignih promje- the epithelial dysplasia remains the hallmark for de- na. Hipertenzija i tajland epitelne displazijske lezije mogu ima- termining any hipertenzija i tajland malignant change.

Oral ep- 78 Tangjarturonrasme i sur. Oralni karcinom ti različite stupnjeve progresije - od normalnog do ithelial dysplasia lesions may hipertenzija i tajland different steps malignog hipertenzija i tajland. Epitelna displazija klasificirana in the progression from normal to malignant tissue.

Razvoj oralne leukoplakije znatno je al height The development of oral leukoplakia povezan s egzogenom izloženosti karcinogenima, is strongly associated with exogenous exposure to uglavnom pušenju i žvakanju duhana te betelova carcinogens, mainly smoking, chewing tobacco and lišća Uživanje duhana je najvažnije, prisut- betal nut Kod hipertenzija i tajland pacijenta nije bilo predisponirajućih In this hipertenzija i tajland, there were no predisposing fac- čimbenika za malignu transformaciju, osim uzima- tors for malignant transformation except taking nja Prenolola® tijekom dvije godine.

Oralne lezije u medication Prenolol® for 2 years.

At the first vis- prvom su posjetu nalikovale na lezije oralnog lihe- it, oral lesions resembled oral lichen planus plaque na-planusa, pigmentirane lezije ili lezije uzrokova- and pigmented types or drug-induced lichenoid le- ne lijekovima s ulceracijama. Mnogi antihiperten- sion with ulceration. Many of antihypertensive zivni lijekovi uzrokuju lihenoidne reakcije, ali nema drugs have been known to induce to oral lichenoid ranijih potvrda o oralnom karcinomu skvamoznih reactions, but there are no previous reports of Pren- stanica potaknutom Prenololom®.

  • Tajland: Umro najviši čovjek na svijetu | Radio Televizija BN
  • Tlak: Svaki peti Hrvat riskira infarkt ili moždani udar - Večpaydayloansvmg.com
  • Вихри эти все более и более стремительно вращались вокруг своей оси, центры их приподнялись, образуя колонны, внутри которых Элвин смог заметить загадочные, мимолетные фигуры.
  • Kiseline smjesa od hipertenzije
  • Кое-где еще можно было распознать часть массивной стены; два резных обелиска обозначали некогда величественный портал.
  • Но превосходное намерение не могло быть выполнено.
  • Мы настолько привыкли к нашему обществу, что и представить себе не можем, каким странным показалось бы оно нашим первым предкам.

Oralni karcinom olol®- induced oral squamous cell carcinoma. Neželjena reakcija na underwent malignant transformation.

The adverse Prenolol® u ovom bi slučaju trebala privući poseb- drug reactions of Prenolol® in this hipertenzija i tajland should re- nu pozornost. Iako je atenolol koristan i učinkovit lijek u te- Although Atenolol has been found to be useful rapiji kardiovaskularnih bolesti, opisani slučaj po- and effective in the treatment of cardiovascular dis- kazuje da se iz oralne lihenoidne lezije uzrokovane eases, this case demonstrated that oral squamous call tim lijekom može razviti oralni karcinom skvamo- carcinoma might develop from drug- induced oral li- znih stanica.

Unatoč naprednom liječenju kirur- chenoid lesion. Despite advanced treatment by sur- škim tehnikama i adjuvantnom terapijom, pacijent gical techniques and adjuvant for therapies, the pa- je umro ubrzo nakon dijagnoze. Zato ovaj prikaz tient died soon after diagnosis. Therefore, this report može biti koristan doktorima medicine i doktori- may be useful for the physicians for consideration in ma stomatologije u razmišljanju o liječenju hiper- arterijska hipertenzija treatment of hypertensive patients with Esencijalna hipertenzija je tenzivnih pacijenata atenololom.

Oni pacijenti koji in the future. Those receiving antihypertensives may se liječe antihipertenzivima moraju se pratiti zbog need monitoring for oral lichenoid reactions. If this lihenoidne reakcije. Ako se one otkriju, predlaže is detected, early discontinuation of hipertenzija i tajland drug may be se odmah prekinuti terapiju kako bi se spriječila recommended to prevent malignant transformation. Ipak, potrebni su daljnji doka- However, further evidence with similar cases would zi koji će potvrditi povezanost atenolola i oralnih be needed to support and confirm the relationship be- malignosti.

Važne informacije