Ajurveda u liječenju hipertenzije

Kako učinkovito djelovati na visoki krvni tlak?

može li se na temperaturi hipertenzije

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

zarazne hipertenzija

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u ajurveda u liječenju hipertenzije s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

systolický tlak hodnoty

Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj. Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

istraživanje cijene hipertenzija

Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

  • Pokušavajući nanizati uzroke hipertenzije prema njihovoj učestalosti, na prvome mjestu uglavnom se nalaze bolesti bubrega koje, ako se pravodobno ne liječe, mogu dovesti do povišenja krvnog tlaka.
  • Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

Važne informacije