Léčba hypertenze doporučené postupy. BIOTRONIK Pulsar-18 T3 Instructions For Use Manual page 13

Terapija hipertenzije i OTC - prikaz slučajeva - - PDF Free Download

Nastavite okretati kotačić i provjerite postoji li stalan procjep između distalnog markera na sustavu za isporuku i distalnih markera na stentu kao što je prikazano na slici 6. Stent je potpuno uveden kada pomični marker na uvlačivoj osovini prođe proksimalni marker na sustavu za isporuku. Osjetite li jak otpor tijekom uvođenja stenta, prekinite uvođenje i utvrdite uzrok prije nastavka.

Zatražite angiografsku vizualizaciju stentiranog segmenta žile. Ispravno uvođenje stenta ne komprimiranog ili istegnutog moguće je provjeriti poklapanjem markera na sustavu za isporuku s markerima na stentu. Oprezno izvadite sustav za isporuku uz fluoroskopsko vođenje nakon potpunog uvođenja stenta, promatrajući rendgenski marker na distalnom kraju i postavljajući vodeću žicu.

  • Dijagnoza i klasifikacija arterijske hipertenzije 2.
  • Sherrill Sellmanová. Doba jedová 4 Hormony - PDF Free Download
  • BIOTRONIK Pulsar T3 Instructions For Use Manual (Page 13 of 32) | ManualsLib
  • Hipertenzije, srčanih komplikacija
  • Корабль двигался намного быстрее света и, насколько Элвин мог понять, уже покинул знакомое пространство Солнца и Земли.

Ako se vrh ne izvlači lako, utvrdite uzrok prije ponovnog pokušaja vađenja. Sustav za isporuku može se oprezno pomaknuti u distalnom smjeru kako bi se vrh oslobodio.

hipertenzija, fizički pregled

Ako stent nije potpuno proširen duž lezije, napuhivanje balona nakon uvođenja standardni postupak PTA može se obaviti prema odluci liječnika. Pobrinite se da promjer napuhanog PTA balona odgovara referentnom promjeru ciljne žile.

Ženy v menopauze mají příležitost vstoupit do této životní fáze posilněné moudrostí a kreativitou jako nikdy dříve. Mají přístup k hlubokému vnitřnímu vědění. Celé společenství si těchto žen nesmírně váží jako moudrých a uctívaných starších. Bohužel, jak zjistíme, tato přirozená úprava hormonální hladiny, která má být podle přírody postupným a klidným přechodem, se pro mnoho žen v industrializovaném světě závažně změnila.

Sigurnosne informacije za MR Neklinička ispitivanja pokazala su da je stent Pulsar T3 MR conditional za jednostruke i preklapajuće duljine do mm. Očekuje se da će stent u gore definiranim uvjetima snimanja izazvati maksimalni porast temperature od 5,7 °C nakon 15 minuta neprekidnog snimanja.

U okviru nekliničkih ispitivanja stent je uzrokovao proširenje artefakta slike oko 4 mm prilikom snimanja pulsnom sekvencom gradijentnog eha i 3 mm prilikom snimanja pulsnom sekvencom spin eha MR sustava od 3,0 T. Artefakt može prikriti lumen uređaja.

Kako tvrtka BIOTRONIK, međutim, nema nadzor nad uvjetima uporabe proizvoda, sadržaj ovog priručnika za uporabu valja smatrati sastavnim dijelom ove izjave o odricanju odgovornosti u léčba hypertenze doporučené postupy kada se zbog određenih razloga može pojaviti ometanje namjenskog rada proizvoda. Tvrtka BIOTRONIK odriče se svih jamstava, izričitih ili podrazumi- jevanih, povezanih s proizvodom, uključujući bez ograničenja jamstva o prikladnosti za prodaju ili za određenu namjenu proizvoda.

slovačka hipertenzija

Tvrtka BIOTRONIK nije odgovorna za izravne, nenamjerne ili posljedične štete ili troškove uzrokovane uporabom proizvoda bez obzira na to temelji li se reklamacija na pretpostavci o odgovornosti, uključujući nemar. Systém stentu Pulsar T3 dále jen Pulsar T3 znázorněný na obr.

Stent 1 je trvalý implantát vyrobený z laserem vyřezané nitino- lové trubičky. Zaváděcí systém je tvořen tubusem v trojosém provedení: sestavou vnitřního tubusu 2středním retrahovatelným tubusem 3 a fixovaným vnějším stabilizačním tubusem Centrální vodicí drát uvnitř sestavy 2 vnitřního tubusu začíná na distálním hrotu 7 zaváděcího systému a končí na luer portu 6 na rukojeti 9.

hipertenzija komplikacije na očima

Lumen vodicího drátu se proplachuje přes luer port 6. Stent je umístěn mezi sestavou vnitřního tubusu 2 a retrahovatelným tubusem 3 na distálním konci zaváděcího systému.

Dvě rentgen- kontrastní značky na zaváděcím systému 8a, 8b usnadňují fluoroskopickou vizualizaci a umístění systému stentu směrem k lézi a přes lézi.

oka i hipertenzija

Retrahovatelný tubus 3 začíná v rukojeti 9 a vybíhá směrem ke hrotu zaváděcího systému 7. Retrahovatelný tubus 3 zakrývá stent 1 a udržuje jej ve složeném stavu na zaváděcím systému.

Pohyblivá rentgenkontrastní značka 10 na retrahovatelném tubusu 3 léčba hypertenze doporučené postupy vizuální kontrolu během rozvinutí stentu. Vnější povrch hrotu 7retrahovatelného tubusu 3 a modrého stabilizačního tubusu 11 je pokryt hydrofobním potahem a mezi retrahovatelným tubusem 3 cvijet pelud hipertenzija sestavou vnitřního tubusu je nanesena antifrikční vrstva 2.

Modrý stabilizační tubus 11 je navržen tak, aby snižoval tření mezi systémem stentu a hemostatickým ventilem zaváděcího sheathu. Bezpečnostní tlačítko v odemčené poloze 4 a otočné kolečko 5 na rukojeti 9 se používají k rozvinutí stentu 1.

Stav při dodání Sterilní. Zařízení je sterilizováno ethylenoxidem. Uchovávejte při teplotě 15°C až 25°C.

Marta Olejárová, CSc. Revmatologický ústav Praha 1.

Krátkodobé odchylky od skladovací teploty v rozmezí 10°C až 40°C jsou léčba hypertenze doporučené postupy. Indikace Pulsar T3 je indikován k použití u pacientů s aterosklerotickým hipertenzija u ženskim uzroka povrchové femorální, proximální popliteální a infra- popliteální tepny a k léčbě nedostatečných výsledků po perkutánní transluminální angioplastice PTAnapř.

Proto je důležitý pečlivý výběr pacientů.

Account Options

Po implantaci se doporučuje antiagregační terapie po dobu šesti měsíců. Při opakovaném použití zařízení určených k jednomu použití vzniká riziko infekce pacienta nebo uživatele. Kontaminace zařízení může mít za následek poranění, onemocnění nebo smrt pacienta.

Čištění, dezinfekce a sterilizace mohou poškodit základní materiálové a konstrukční charakteristiky s následkem selhání zařízení.

Važne informacije